Mitwirkungsgremien 2020/2021

Schülersprecher

Schülersprecher: Alwin Hochstrate 9a
Stellvertreterin: Lea Bindig 8a

Schulelternsprecher

Schulelternsprecherin: Frau Höring-Hochstrate 9a
Stellvertreterin: Frau Riedel 5a

Mitglieder Schulkonferenz

Schüler: Justin Kreußler 8a, Chiara Brückner 7b, Anna-Greta Schäftlein 9a
Eltern: Frau Kästner 10, Frau Leutbecher 8a, Frau Lindemann 5b
Lehrer: Frau Erkenbrecher, Herr Storch, Frau Welsch

Klassensprecher, Stellvertreter

5a Amely Brieseck, Amy Brückner
5b Mia Katzenberger, Max Stirtzel
6a Luca Finn Schmeer, Eric Fischer
6b Simon Peter, Stella Hölzer
7a Paula Pasler, Anxhelo Ziu
7b Chiara Aurelie Brückner, Tizian Schmidt
8a Justin Kreußler, Selina Schramm
8b Annalena Rottenbach, Raul Kiani
9a Arjan Kunze, Anna-Greta Schäftlein
9b Kati Wiegler, Björn Sachse
10 Willy Wiegler, Max Wiegler

Klassenelternsprecher, Stellvertreter

5a Frau Riedel, Frau Brieseck
5b Frau Lindemann, Frau Weingarten
6a Herr Amberg, Frau Fenzlein
6b Frau Peter, Frau Brettschneider
7a Frau Seits, Frau Pasler
7b Frau Brückner, Herr Schmidt
8a Frau Leutbecher, Frau Kreußler
8b Frau Spiegel, Frau Westhäuser
9a Frau Höring-Hochstrate, Frau Eppler
9b Frau Woratschek, Frau Wiegler
10 Frau Kästner, Frau Sterzel

Vertrauenslehrerinnen

Frau Richter, Frau Suhr

Unsere Klassensprecher
Alwin und Lea, unsere Schülersprecher